Databeveiliging

Bij ons is uw data in veilige handen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

  • Beveiligde omgeving voor het aanleveren van databestanden

  • Tekenen van een verwerkersovereenkomst

  • Verwijdering van data na voltooiing opdracht

  • Beveiligde productieomgeving