Privacyverklaring

Media Point B.V., gevestigd aan Newtonstraat 27, 1704 SB Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mediapoint.nl
Newtonstraat 27, 1704 SB Heerhugowaard
072-8501091

Persoonsgegevens die wij verwerken
Media Point B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
 • dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Media Point B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
 • kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Media Point B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
 • verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij marktonderzoek, marketing, verkoopdoelen en een goede uitvoering van onze dienstverlening.

Als je ons contactformulier hebt ingevuld geef je hiermee toestemming om je via e-mail of telefonisch commerciële aanbiedingen te doen. Wij bieden je bij elke vorm van communicatie de mogelijkheid om aan te geven dat je deze aanbiedingen niet meer wilt
ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Media Point B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan 3 maanden na je laatste contactmoment met ons. Delen van persoonsgegevens met derden Media Point B.V. schakelt derden in bij de uitvoering van haar activiteiten, zoals onder
meer dienstverleners op het gebied van hosting, cloudopslag, automatisering en internet- en softwarelevering. Ook kan Media Point B.V. jouw gegevens met derden delen, als zij hiertoe verplicht is op grond van de voor haar toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid jouw gegevens verwerken, zien wij erop toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat Media Point B.V.
derden inschakelt voor haar verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), dragen wij er zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van
privacybescherming waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Media Point B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Media Point B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Media Point B.V. erkent alle rechten, die je kunt uitoefenen op grond van de AVG. Je hebt hierbij het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Media Point B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Media Point B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking
Media Point B.V. maakt bij het aanbod van haar diensten op internet gebruik van technologie, die deels een geautomatiseerde besluitvorming inhoudt, met het doel om (potentiële) klanten gerichte advertenties te tonen, analyses te doen en verbanden en
patronen in het bezoekgegevens te ontdekken ten behoeve van websiteoptimalisatie en marketingdoeleinden. Als je dat niet wilt, kun je het toepassen van cookies door Media Point weigeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Media Point B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].